ประชาสัมพันธ์

:: เรื่องมาตรการการเรียน On Site เปิดเทอม 1/2565 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต :: วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

การฉีดวัคซีน Pfizer ฝาม่วงเข็มกระตุ้น ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี

แหล่งข้อมูล :: ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลการฉีดวัคซีนแบบเต็มโดสและครึ่งโดสได้ที่ VDO นี้ค่ะ

กองควบคุมโรค.การฉีดวัคซีน Pfizer ฝาม่วงเข็มกระตุ้น ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี.วันที่ 1 พ.ค.2565.Available from : https://youtu.be/ccX2W_HSzbo

ข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม...กองควบคุมโรค

Fjords

**วัคซีนครึ่งโดสมีประสิทธิภาพเทียบเท่าแบบเต็มโดส และอาจจะมีผลข้างเคียงน้อยกว่า วันที่รับวัคซีนจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขคัดกรองก่อนรับวัคซีน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถขอรับคำปรึกษาได้ค่ะ

Download เอกสารงานอนามัย

# หัวข้อเอกสาร Download เอกสาร
1 แบบฟอร์มส่งผลตรวจ ATK ด้วยตนเอง(สำหรับงานอื่นๆ) : เอกสาร PDF : รูปภาพ